חדשות המחוז

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים בפעילויות ובאירועים

גם השנה תצא משלחת של בני ובנות מצווה למחנות קיץ בקנדה

16 יולי

חבר/ה יקר/ה,

גם השנה תצא משלחת של בני ובנות מצווה למחנות קיץ בקנדה.

זכאים להשתתף ילדי נכים בוגרי כיתות ז' – ח'
אשר אחד ההורים עומד באחד מהקריטריונים הבאים:
70% נכות
50% חבלה מוחית
50% PTSD – הלם קרב

נכים בעלי 50% ומעלה בעלי פגימות אחרות יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים בצירוף המלצת יו״ר המחוז על בסיס מקום פנוי בלבד .

לשם התחלת תהליך המיון נבקשכם לגשת למשרדי המחוז בכדי לקבל טפסים.

תאריך אחרון להגשת הטפסים 15/1/19 טפסים שיתקבלו לאחר תאריך זה לא יילקחו בחשבון בהליכי המיון, בשום מקרה.

יובהר כי הורי הילדים שיבחרו להשתתף בתוכנית לאחר המיון שייערך, יידרשו לחתום, כתנאי להשתתפות ילדם בפרויקט, על מסמכים שונים, לרבות בדבר אחריות, כללי התנהגות, ביטוחים ועוד.

ההשתתפות בפרויקט כרוכה במימון ההורים את עלות כרטיס הטיסה ועלות הביטוח הרפואי. העלות הניכרת של מחנות הקיץ והטיול החוויתי, ממומנים מכספי תרומות.

מידע נוסף

הדרכה במחנות קיץ בקנדה – קיץ 2019:

ילדי נכים אחרי שירות צבאי, בעלי ניסיון בהדרכה ואנגלית ברמה טובה מאוד, המעוניינים להשתתף כמדריכים במחנה קיץ בקנדה,

מוזמנים למלא את טופס השאלון האישי המצ"ב ולהגישו במשרדי המחוז, לא יאוחר מיום 15/1/19.

שאלון אישי למועמד להדרכה במחנה קיץ בקנדה – קיץ 2019

בברכה,

נעים עזר
יו"ר המחוז
ומ"מ יו"ר אנ"צ

דן ליאני
ע/ יו"ר המחוז

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

רח' המליץ 7, ת.ד. 8345, ירושלים, מיקוד 9108202
02-5635625
02-5636149