צור קשר

פרטי התקשרות
רח' המליץ 7, ת.ד. 8345, ירושלים, מיקוד 9108202
02-5635625
יו"ר ד"ר אלון דהן
alon@inz.org.il
טלפון המחוז
hanit@inz.org.il 02-5635625 02-5636149
ווטסאפ המחוז
052-5289297
בית הלוחם
02-5635625
כרטיס חבר
03-6461617
ביטוח סעודי
1-800-650-660
ביטוח רפואי ובריאות
02-7966868
מוקד שיקום משהב"ט
Shikum_mokedsherut@mod.gov.il 03-7776777 02-5657236

רח' המליץ 7, ת.ד. 8345, ירושלים, מיקוד 9108202 | 02-5635625 

הכוונת מפה

טופס יצירת קשר

    פרטי התקשרות ודרכי הגעה

    רח' המליץ 7, ת.ד. 8345, ירושלים, מיקוד 9108202
    02-5635625
    צור קשר