צור קשר

פרטי התקשרות

רח' המליץ 7, ת.ד. 8345, ירושלים, מיקוד 9108202
טלפון 02-5635625
פקס 02-5636149
אימייל mirag@inz.org.il
למידע מורחב לחץ על הכותרת
יו"ר ורד יצחקי
אימיילveredy@inz.org.il
טלפון המחוז
אימיילmirag@inz.org.il 02-5635625 02-5636149
ווטסאפ המחוז
אימייל 052-5289297
בית הלוחם
אימייל 02-5635625
כרטיס חבר
אימייל 03-6461617
ביטוח סעודי
אימייל 1-800-650-660
ביטוח רפואי ובריאות
אימייל 02-7966868
מוקד שיקום משהב"ט
אימיילShikum_mokedsherut@mod.gov.il 03-7776777 02-5657236

אימייל

רח' המליץ 7, ת.ד. 8345, ירושלים, מיקוד 9108202 | 02-5635625 

הכוונת מפה

צור קשר

  פגישה בזום

  פרטי התקשרות ודרכי הגעה

  רח' המליץ 7, ת.ד. 8345, ירושלים, מיקוד 9108202
  02-5635625
  02-5636149
  צור קשר