טפסים מידעון ראשוני לנכי צה”ל

ביטאון הלוחם
גיליון מס' | 276

מוזמנים לצפות בגיליון האחרון של הביטאון

הקש/י על התמונה כדי לדפדף בעיתון באופן וירטואלי

קרן נכי צה"ל ZDVF
אגודת הידידים בישראל
אגודת הידידים בישראל
תרמו לארגון
תרמו לארגון נכי צה"ל
ארגון נכי צה״ל
חופשה בבית קיי
נצלו את ההטבה שמגיעה לכם וצאו לחופש

מתוך חשיבות הנושא ועל מנת להקל עליכם במתן מענה לשאלות המתעוררות בנוגע לתהליכי ההכרה, הטיפול והשיקום העומדים בפניכם, מצאנו לנכון, כארגון היציג של נכי צה”ל, להביא בפניכם מידעון ראשוני ותמציתי אודות ההכרה, הטיפול, השירותים והזכאויות להם אתם זכאים מתוקף הכרתכם כנכי צה”ל ודרכי התקשרות עם נציגי הארגון.

הבהרה:
אין במידעון זה, כולו או מקצתו, כדי לענות על שאלות פרטניות, ואין בו משום קביעה משפטית או רפואית לגבי קבלת הזכויות המפורטות להלן. כל זכאות או הטבה המפורטות להלן, תידון על פי הכללים הקבועים בחוק הנכים, בתקנות מכוחו או בהוראות אגף שיקום נכים. דף המידע נועד להביא לידיעתך מידע תמציתי על השירותים והזכאויות מאגף שיקום נכים במשרד הביטחון ומארגון נכי צה”ל ואינו מהווה תחליף למידע אותו הנכם זכאים לקבל מעובדי אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ומנציגי ארגון נכי צה”ל. בנוסף, אין באמור במידעון כדי להחליף ייעוץ או חוות דעת עם איש מקצוע מומחה בתחום. כל האמור במידעון זה לגבי נכים מתייחס גם לנשים נכות.

ארגון נכי צה”ל:

לחצו על הקישור לצפייה מלאה –

 

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

רח' המליץ 7, ת.ד. 8345, ירושלים, מיקוד 9108202
02-5635625
צור קשר