זכויות והטבות ביטוח סיעודי

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים בפעילויות ובאירועים

ביטוח סיעוד קבוצתי של ארגון נכי צה"ל

ביטוח סיעודי מאפשר קבלת פיצוי כספי חודשי במקרה שמבוטח נמצא במצב סיעודי כהגדרתו בפוליסה.

על רקע ביטול ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים שהיו קיימים במשק, פעל הארגון לקבלת היתר מיוחד לנכי צה"ל ובני משפחותיהם המאפשר קיומה של פוליסת סיעוד קבוצתית חדשה החל מ- 1.1.2018. כל המבוטחים בפוליסת הסיעוד הקודמת עברו באופן אוטומטי לפוליסה החדשה, ללא צורך בהליך כלשהו. ההצטרפות לביטוח הסיעודי כפופה לעמידה בתנאי הפוליסה ולחיתום רפואי.

לחצו כאן >> חוברת מידע – פוליסה לביטוח סיעוד קבוצתי
לחברי ארגון נכי צה"ל, עובדיו ובני משפחותיהם >>

חברת הראל הינה החברה המבטחת והשירות למבוטחים ניתן על ידי סוכנות הביטוח מבטח סימון. פוליסת הסיעוד מורכבת מרובד בסיס ורובד יחידות ברירה:

רובד הבסיס

– רובד הבסיס הינו הביטוח הבסיסי לנכי צה"ל חברי הארגון.
– הפרמיה משולמת בחלקה על ידי משרד הביטחון (כ-37 ש"ח) ובחלקה על ידי החבר באמצעות ניכוי מהתגמול החודשי (כ-63 ש"ח).
– הפיצוי החודשי עומד על כ- 4,000 ש"ח לחודש לתקופה של עד 60 חודשי סיעוד, לאירוע סיעודי שאירע בתקופת הפוליסה החדשה.
– הפיצוי החודשי משולם לאחר תקופת המתנה של 90 יום.
– סכום הפיצוי ברובד זה הינו אחיד לכלל החברים ואינו מותנה בגיל החבר המבוטח.

רובד יחידות ברירה

– רובד ביטוח נוסף המאפשר לחבר להגדיל את סכום הפיצוי שברובד הבסיס וכן מאפשר לבני המשפחה של החבר לרכוש ביטוח סיעודי.
– ניתן לרכוש יחידות ברירה המקנות פיצוי חודשי בגובה של כ- 1,100 ש"ח לחודש עבור כל יחידה.
– הפיצוי החודשי משולם לאחר תקופת המתנה של 90 יום.
– סכום הפרמיה בגין יחידת ברירה משתנה בהתאם לגיל המבוטח ובהתאם לשנת הביטוח על פי ההסכם.

חשוב לציין

* סכומי הפיצוי וסכומי הפרמיות צמודים למדד הקבוע בפוליסה.
* סכום הביטוח ברובד הבסיס ו/או הפרמיה ברובד יחידות הברירה ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח לכלל המבוטחים בהתקיים הנסיבות המפורטות בהוראות ההסכם.

פרטי התקשרות עם סוכנות הביטוח מבטח סימון:

למוקד מידע והגשת תביעות סיעוד 1-800-650-660
למוקד הצטרפות ומכירות 1-800-201-028
שעות פעילות המוקדים בימים א' – ה' בין השעות 8:30-16:30
דוא"ל  [email protected]

כל הפרטים והמידע באתר הבריאות והסיעוד של מבטח סימון >>

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

רח' המליץ 7, ת.ד. 8345, ירושלים, מיקוד 9108202
02-5635625
02-5636149