דו"ח פעילות שנתי מחוז ירושלים – שנת 2011

שנה גודל טקסט : א א א

תאריך : 12/ 6/2011

הנני מתכבד להגיש דו"ח פעילות שנתי לשנת 2011.

דו"ח זה כולל את פעילות המחוז כנגזרת מתכנית העבודה ומטרות הארגון למען
החברים.

הפעילות מתאפשרת תודות לסיוע של צוות המחוז, חברי המועצה ומתנדבים.

בכבוד רב,

נעים עזר
יו"ר המחוז


דו"ח פעילות שנתי מחוז ירושלים – שנת 2011