ראשי ועדות  

תפקיד

שם

 דואר אלקטרוני / פקס                        

טלפונים

חברי ועד ארצי

רגב יוסי

שמעון נבון

מ"מ יהודה נבון

 

 

 

 

 

 

יו"ר ועדת כספים

אלון דהן

 

 

 

 

 

 

יו"ר ועדת תקנון

אלון דהן

 

 

 

 

 

 

יו"ר ועדת ביקורת

דוד בן גיגי

 

 

 

 

 

 

יו"ר ועדת הלוואות ונציג

בו. קעה"ל

יהודה נבון

 

 

 

 

 

 

יו"ר ועדת משלחות

יהודה נבון

 

 

 

 

 

 

חבר ועדת ספורט ארגונית

דוד מרסיאנו

 

 

 

 

 

 

יו"ר ועדת תרבות

כפיר נתנאל

 

 

 

 

 

 

יו"ר ועדת מלגות

ציונה נדב

 

 

 

 

 

 

נציג המחוז בהנהלת בית קיי, בית     הלוחם חיפה ובאר שבע

ציונה נדב

 

 

 

 

 

 

עיתון הלוחם

יהודה נבון