חברי מועצה

תפקיד

שם

 דואר אלקטרוני / פקס                        

טלפונים

יו"ר המועצה

בן גיגי דוד

 

 

 

 

 

 

חבר מועצה

רגב יוסי

 

 

 

 

 

 

חבר מועצה ויו"ר הנהלת ביהל"ח

דהן אלון

 

 

 

 

 

 

חבר מועצה

מרסיאנו דוד

 

 

 

 

 

 

חבר מועצה

נבון יהודה

 

 

 

 

 

 

חבר מועצה

נבון שמעון

 

 

 

 

 

 

חבר מועצה

נדב ציונה

 

 

 

 

 

 

חבר מועצה

נתנאל כפיר

 

 

 

 

 

 

חבר מועצה

גדעון ניסן