יעדים מרכזיים

א. שיפור השירות לחבר ויצירת שפת שירות אחידה ובכללם:
1. התמקצעות עובדי המחוז בזכויות הנכים ובהוראות אגף השיקום.
2. הרחבת השירותים לנכים בפריפריות.
3. המשך הטמעת תהליך הטיפול בתלונת חבר.

ב. קיום פורומי ידע קבועים בתדירות קבועה של בעלי תפקידים במחוז.

ג. הטמעת מערכת זכויות ממוחשבת.

ד. ביצוע פעילות בתחום מורשת לחברי המחוז.

ה. שיפור תדמית המחוז בקרב חבריו וכלל הציבור (על בסיס פעילויות למען הקהילה).

ו. עידוד החברים במחוז לצאת לעבודה.

ז. יצירת קשר עם חברים לא פעילים.

ח. התמקדות העשייה ב:
1. נכים צעירים
2. נכים 100+ - לרבות ביקור אישי של נכים 100% - 100%+ אחת לשנה
3. נשים חברות הארגון
4. נכים מתבגרים מעל 70 – ביקור בבית החברים
5. שומרי מסורת ודתיים
6. פדויי שבי

ט. הרחבת האופק התרבותי מוזיקלי של החבר.

י. קיום יחסי גומלין נאותים בין המחוז לבית הלוחם

יא. קיום קשר הדוק ורציף עם הרשויות המקומיות.

יב. הובלת צוות היגוי ארגוני בתחום תעסוקת הנכים.